* Hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez. Kesin bordro işlemleri öncesi ve sonrası, uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

İşçinin aylık olarak hesaplanacak tutarı başlangıç olarak asgari ücret üzerinden sağlanmaktadır. Bu hesaplama tutarında brüt maaş üzerinden sağlanan vergi türleriyle birlikte net maaş alınacak miktarı ortaya çıkmaktadır. Netten brüte maaş hesaplamaları da alınan vergi oranlarına göre hesaplanması gerekmektedir. Sayfamızda tablo içerisinde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

Net Maaş Nedir?

Net Maaş, brüt maaştaki yapılan vergi alınmaları sonucunda elde kalan paradır. İşçi hak ettiği paranın hesaplaması yapılarak vergilerin alınmasından sonra hesabına net para yatırılmaktadır. Net para sigorta grubu olarak 4A’da yer alan kişilerde evli veya bekar olmasında para değişikliği gelmektedir. Ek ödeme yapılarak net maaşa eklenmektedir.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt Maaş, işçi bir işe girerken çalıştığı gün sayısı boyunca kazanacağı paradır. Toplam kazanacağı para üzerinden kesinti yapılmayan para tutarı olarak geçilmektedir. Bu para üzerinden devletin bazı tutarların kesilerek net maaşa aktarılması gerekmektedir. 

Net Maaş ve Brüt Maaş Farkları Nelerdir?

Maaş hesaplamalarında işçi ve iş veren kişi maliyetleri hesaplaması adına net maaş ve brüt maaş tablosuna bakmaktadır. Bu maaşlar arasında bazı farklar bulunmaktadır;

Brüt maaş her zaman yüksek kalacak ve vergi kesiminden sonra net maaşa aktarılacaktır.

Net maaş AGİ indirimiyle birlikte yatırıldığında maaş da ufak değişiklikler olacaktır.

Brüt maaş ilerleyen dönemlerde işvereni etkilerken işçi için net maaş aynı kalacak şekilde yatırılacaktır.

Brütten Nete Maaş Hesabı Nasıl Yapılır?

İşçi işyerinde bir aylık çalışma süreci tamamladığında brüt ücret üzerinden net maaşı banka hesabına aktarılması sağlanmaktadır. Brüt ücret üzerinden alınan vergi türleri şöyle sıralanmaktadır;

Genel Sağlık Sigortası %4

İşsizlik Sigorta Payı: %1 

Damga Vergisi: Bin 7,59 

Gelir Vergisi: %15- %40 olarak hesaplanarak alınmalıdır.

Yapılan vergi kesintilerinde genel sağlık sigortası, işsizlik sigorta payı, damga vergisi gelir vergisi matrahı olarak adı altında toplanmaktadır. 

Gelir Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi matrahı işçinin brüt ücreti üzerinden alınan gelir vergisi ait diğer ücretlerin alındığı vergi türüdür. Gelir vergisi matrahı formülü ise;

Gelir vergisi matrahı: Brüt ücretten alınan para [(Genel Sağlık Sigortası) + (Damga vergisi. İşsizlik Sigorta Parası)]

Netten Brüte Maaş Hesaplama Formülü

Netten brüte maaş hesaplaması için net maaşın bilinerek hareket edilmesi gerekir. Buna göre netten brüte maaş hesaplama formülü;

Net Maaş= Brüt Maaş – (İşsizlik Primi + SGK İşçi Primi)- Gelir Vergisi – Damga Vergisi) eklenerek hesaplaması yapılmaktadır. İşlem sırası olarak bulunması istendiğinde

1. Net maaş işlemi için %15 SKG içi primi ve İşsizlik payı oranı brüt maaş oranı çarpma işlemi yapılır.

2. Kalan tutarla birlikte gelir vergisi oranı %15 çarpılarak Gelir Vergisi ortaya çıkar (Gelir vergisi oranı değişebilir)

3. Brüt ücret üzerinden x tutarında ve 759/100000 oranıyla çarpma işlemi yapılarak damga vergisi tutarı bulunur.

4. Bu veriler alındığında brüt ücretimizi çıkarma işlemi yapılarak X tutarına göre eşitlenerek brüt ücret işlemi bulunmaktadır.

Netten Brüte Maaş Hesaplama Örneği

Netten brüte maaş hesaplama örneğinde ilk olarak net maaşımızın ele alınması gerekir. Buna göre;

Net Maşımız 5000 TL olarak verilmiş olsun. 

Brüt tutara X değerini veriyoruz. 

Tutarı %15 SKG+ İşsizlik payıeklendiğinde 15x/100 TL formülü olarak eklenmektedir. İşlem sonucunda kalan tutar 85x100 TL’dir.

Kalan tutar oranı Gelir vergisiyle çarpılmak istendiğinde 1275x/10000 TL olarak çıkmaktadır.

Damga vergisi çıkarılması x TL üzerinden 759/100000 damga vergisi oranı çarpılan sonuç yer alan miktar 759x/100000 TL olarak damga vergisi çıkarılmaktadır.

Alınan verileri toplama işlemi yapılması gerekir.

15000x/100000 TL + 12750/100000 TL + 759x/100000 TL = 28509‬x/100000 TL sonucu yer alır.

Çıkan tutarı X TL’den çıkarıldığında 71491x‬/100000net ücret olarak 5000 TL olarak çıkmasıyla birlikte 71491x‬/100000 = 5000 ise x= 6.993,88 TL brüt hesap ücreti çıkacaktır.

Not: Yapılan hesaplama türünde AGİ ücreti net maaşa aktarılmamıştır. Net maaşa AGİ hariç hesaplaması yapılması gerekir.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Asgari ücret brüt ücreti 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak verilmektedir. Vergiler sonrasında çıkartılan net maaş ise 2 bin 825 bin lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. AGİ tutarları da kişinin grubuna dahil edilerek verilmektedir.

AGİ Ödemesi Ne Kadar?

AGİ ödemesi, 16 yaşından itibaren işyerinde sigortalı olarak çalışan kişi asgari geçim şartlarına göre hesaplamalar sağlanarak toplam gelir üzerinden vergiden muaf olunarak verilen tutardır. Verilen tutarlar kişinin bekar, eşi çalışıp çalışmadığı ve çocuklu olmasıyla birlikte değişiklik göstermektedir. En güncel AGİ ödemeleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Bekar AGİ Tutarı: 268,31 TL,

Evli eşi çalışmayan AGİ Tutarı: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan AGİ Tutarı: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocukluAGİ Tutarı: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ Tutarı: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ Tutarı: 456,12 TL

Evli eşi çalışan AGİ Tutarı: 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ Tutarı: 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ Tutarı: 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ Tutarı: 402,47 TL

Günlük ve Saatlik Maaş Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Türkiye işçi çalıştırma süresi olarak haftada 45 saat çalıştırılma izni bulunmaktadır. 45 saatlik zaman diliminde haftalık bölümüne denk geldiğinde günde 7,5 saat işçi çalıştırılma zorunluluğu vardır. Bir ay içerisinde yapılan tutar ise 225 saat olarak yer almaktadır. Bu verilere göre saatlik ve günlük maaş hesaplaması yapılmaktadır.

Günlük ve saatlik hesaplaması kişinin 3000 TL maaş aldığını örneğinden inceleyelim;

Saatlik çalışma ücreti hesaplama formülü: Alınan maaş/30(Gün Sayısı) /7,5(Günlük Çalışma Süresi)

Saatlik ücret: 3000/30/7,5 = 13,33 TL olarak çalışma ücreti olarak çıkmaktadır.

Günlük Çalışma ücreti hesaplama formülü Saatlik tutar x 7,5 olarak bulunmaktadır.

Günlük ücret 13,33 X 7,5 = 100 TL olarak çıkmaktadır.

Aylık çalışma ücreti hesaplama formülü: Günlük çalışma ücreti x 30 olarak çıkar

Aylık çalışma ücreti = 100 x 30= 3000 TL olarak çıkmaktadır.

Mesai Ücreti Ne Kadar?

İş kanuna göre bir işçi haftada 45 saat olarak çalışması gerekmektedir. Hesaplanan saat üzerinden fazladan çalışma sağlanıyorsa mesai ücreti verilmesi gerekir. Mesai ücreti ise verilen saatlik ücretin yüzde 50 olarak verilmesi gerekir. İşçi saatlik ücreti 30 TL olarak alıyorsa mesai ücreti saat başı olarak 45 TL olarak eklenerek verilmesi gerekmektedir.

Netten Brüte Hesaplama Aracı

Netten brüte hesaplama aracını kullanarak toplam brüt maaşınızı bulabilirsiniz.Varsayılan olarak asgari ücret hesaplaması yapılarak SGK primi, Çalışan işsizlik sigortası, Gelir Vergisi, Damga vergisi oranlarını görebilirsiniz. AGİ durumuna göre de alacağınız AGİ durumunu görebilirsiniz. 

Önceki yıllar üzerinden hesaplamayı görmek için de yıl değişimi yaparak aradaki farkları da görebilirsiniz.İşveren maliyeti açısından görmek içinde seçeneği aktif ederek toplam maliyet tutarlarını hesaplayabilirsiniz. Yapılan hesap tablosunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sayfamızda Excel indir butonuna tıklayarak netten brüte maaş hesaplama tablosunu indirebilirsiniz. Ayrıca brütten nete hesaplama aracı girerek diğer hesaplamaları yapabilirsiniz.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Nehirce.com.tr'ı kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat