* Hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez. Kesin bordro işlemleri öncesi ve sonrası, uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

Maliyet Karşılaştırma sayfasına yer alan çalışan türü listesine göre Standart çalışan, Teknokent personeli, Ar-ge Personeli, 6111 Sayılı kanun, 27103 personel, 17103 personel düzenine göre maaş bordrosu çıkmaktadır. Hesaplama içerisine eş ve çocuk durumu dahil edilmesiyle sonuçları istediğiniz gibi hesaplayabilirsiniz. 

Maliyet karşılaştırma tablosunda hesaplanan tutarlar listesi şu şekilde sıralanmaktadır

Brüt Maaş Tutarı

Net Maaş Tutarı

İşveren SGK Payı

İşveren İşsizlik Payı

Toplam SGK İstisnası

Gelir Vergisi İstinası

Damga Vergisi İstisnası

Toplam SGK Ödemesi

Damga Vergisi Ödemesi 

Gelir Vergisi Ödemesi

Birinci Dönem Maliyeti

İkinci Dönem Maliyeti

Toplam Maliyetler sunularak gösterilmektedir.

Tablo içerisinde gösterilen verilen 30 iş günü olarak hesaplaması yapılmaktadır. Tabloyu bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız Excel İndir butonuna basarak indirebilirsiniz. Sitemizden ayrıca brütten nete maaş hesaplama ve netten brüte maaş hesaplama tablosunu kullanabilirsiniz. Maaş hesaplamaları istediğiniz tutara göre hesaplanarak alınan vergi tutarları gösterilmektedir.

5510 Sayılı Kanun İndirimi Nedir?

5510 sayılı kanun sigorta grubu 4A durumunda çalışan özel sektörde yer alan iş verenler bu maddeye göre yaşlılık ve ölüm sigorta primlerden, işveren hissenin beş puanlık kısmından çıkan tutar hazine tarafından karşılanmaktadır.

İşveren bu teşvik üzerinden yararlanması için kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ait yatırılan aylık prim ve belgelerin sorunsuz bir şekilde yapmasıyla yararlanmaktadır.

6111 Sayılı Kanun Nedir?

6111 Sayılı kanun kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılmasına yapılan karar türüdür. Yeni istihdam faaliyetleri gerçekleştirmek, meslek ve eğitimlerini yeni kişilere yönlendirmek adına yapın prim teşvikidir. Geçici süreyle eklenen madde belli şartlar karşılanmasıyla yararlanılmaktadır.

6111 Sayılı Kanun’un Yararlanma Şartları Nelerdir?

6111 Sayılı Kanun da işveren ve işçi açısından bazı yararlanma şartları bulunmaktadır. Bu şartlar;

İşveren 6111 Kanuna Göre Aranan Şartlar

Kayıt dışı çalışan olmaması

Primler verilen süre içerisinde yatırılmalı,

İşyeri adına borcu varsa bu borçlar yapılandırılmalı veya taksitlendirilerek hareket edilmeli,

İdari ceza, prim cezası veya gecikme zammı borçlarının bulunmaması

İşçi Adına Faydalanma Şartları

İşe giriş tarihi 01/03/2011 ile 31/12/2021 işe alınmış olması,

İşçinin 18 yaşından büyük olması,

Kayıt dışı bir şekilde çalışan olmaması

İşe alındığı tarih öncesinde 6 ay önce herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmamış olması

6111 Teşvikinde yaş başlangıcı 18 olarak yer alırken erkek çalışanlarda sınır 18-29 olarak yer almaktadır. 29 yaşından büyük olan işçiler İŞKUR kaydından yararlanarak 6 ay teşvik imkanı sağlanmaktadır.

6111 Teşvik Hesaplama Formülü

6111 Teşvik hesaplama formülü SGK Teşvik hesaplama olarak kolay bir denkleme sahiptir. İstenen veriler;

İşçinin işe girmesinden önce altı aylık zamanda toplam çalışan sayısı / 6 (Dönem sayısı olarak 6 yoksa toplam dönem sayısı baz alınır) = ortalama çalışan şeklinde hesaplanabilir.

6111 sayılı kanuna göre yer alan aylık net maaşı baz alınır.  3.000.-TL x %20,5 = 615.-TL net destek yararlanma ücreti çıkacaktır.

Çıkan ortalama sonucuna göre 0,01 – 0,49 arasında çıkarsa aza 0,50 0,99 aralığında sonuç çıkarsa tamamı temin edilecektir. Ortalamalarda 3,49 3 olurken baz alınırken 3,50 durumunda 4 olarak şeklinde alınması gerekmektedir.

6611 Teşvikten Yararlanma Süreleri

6611 sayılı kanuna göre teşvikten yararlanma süresi kadın ve erkek grubunda sahip olan olunan belgeye göre değişiklik göstermektedir. Yer alan teşvik süreleri aşağıda sıralanmıştır.

Sigortalı olan kişinin işe giriş tarihi baz alınarak 18-29 yaşında  erkek olarak yada 18 yaşından büyük kadın durumda ise;

İşçinin mesleki yeterlilik belgesi bulunuyorsa 48 ay teşvik edebilir.

Teknik eğitim veren veya mesleki eğitim veren orta, yüksek öğretim veya Türkiye iş kurumuna bağlı kursu bitirmişse 36 ay kadar teşvik edebilir.

Mesleki yeterlilik veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemişse 24 ay teşvik verilebilmektedir.

Sigortalının işe giriş tarihi baz alınarak 29 yaşından büyük erkek olması halinde 

Mesleki yeterlilik belgesi almış veya işgücü yeterlilik kursunu tamamlamış ise 24 ay teşvikten yararlanmaktadır.

Sigortalının verilen özelliklerine tutmasıyla birlikte Türkiye İş Kurumunun kaydı işsizler arasında alınması sağlanmışsa 6 ay ilave hak kazanmaktadır.

Sigortalı olarak çalışacak kişinin işe giriş tarihi baz alınarak 18 yaşında büyük olmasına rağmen herhangi meslek yeterlilik belgesi almamış veya işgücü yetiştirme kursunu bitirmemişse bunun yerine Türkiye iş kurumunun işsizler arasından alınması durumunda 6 ay teşvik alacaktır.

 

5746  Arge Teşviki Nedir?

Arge Tasarım ve destek personeli sağlanan teşvik 4691 sayılı kanunun geçici 2.nci maddesine göre gelir vergisinden muaf olarak çalıştırılan işçinin ücretleri üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi işveren hissenin yarısını belirlenen tarihe göre 31.12.2023 tarihine kadar karşılanacaktır.

5476 Arge Yararlanma Şartları

Yapılan teşvikten yararlanma şartları olarak;

Yapılan iş grubuna göre 2886 sayılı kanundan ve 4737 sayılı kanun üzerinden yapılan alım ve yapım işlerinin olmaması şartı

Sigorta aylık prim ve hizmet belgeleri 05746/15746 kanun numaraları seçilerek SGK kurumuna teslim edilmesi

Gelen prim ödemelerinin zamanında ödeme sağlanması

İşveren kişinin SGK ödemeleri yasal süresi geçmeden ödeme yapması ve gecikmiş borcunun olmaması

İşveren gecikmiş borcu bulunuyorsa brüt asgari ücretten fazla olmaması gerekmektedir.

İşverenin yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş borcu bulunuyorsa düzenli olarak ödemesi yapılması 

Sigortalıların fiili bir şekilde çalışıyor durumda olması 

Sigortalı olacak kişinin Ar-ge Tasarım personeli veya Ar-Ge Personel sayısına göre yüzde 10’luk durumu aşmama kaydıyla destek personeli olup veya 4691 sayılı kanuna göre hareket edilerek ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması gerekmektedir.

17103-27103 Kanunu Nedir?

İşverene ait yararı olarak asgari ücret miktarı kadar sigortalı ve işveren hissesi ve stopajı işsizlik fonundan karşılanarak destek çıkılmaktadır. Bu teşvik üzerinden yararlanılması için hem işçi hem de işveren kısmında belli şartlar alınması gerekmektedir.

17103- 21703 İşveren Aranan Şartlar

Sigortalı olarak girecek kişinin dönemden önceki yer alan iş yılında ortalama sigorta sayısının üzerinde sigorta çalıştırılmasını sağlamak

Hizmet belgesi ve aylık primlerini istenen sürede vermek

İşsizlik ve prim tutarları geciktirmeden süresinde ödemesi yapılması

17103- 21703 İşçinin Yararlanması İçin Gerekli Şartlar

İşe girdiği tarihten itibaren 3 dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde kaydı olmaması (İş günü olarak 10 gün yer alıyorsa kişi çalışmıyor olarak gözükecektir)

İşe giriş tarihinde İŞKUR sisteminde işsizlik kaydının yer alması

17103-21703 Teşviki Ne Kadar Sürüyor?

21703 teşviki sağlanması işveren ve işçi açısından sürekliliği önem taşımaktadır. Geçerlilik süresi yaş durumuna göre teşvik süreleri bulunmaktadır. Yer alan teşvik süreleri

18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar için 18 ay,

18 yaşından büyük kadın sigortalılar için 18 ay, 

Türkiye İş Kurumunda yer alan engelli kaydı olan bireyler için 18 ay,

18 yaşından küçük olan sigortalı bireyler 12 ay boyunca teşvik sürecinden yararlanabilecektir.

17103 SGK Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

17103 teşvik miktarından yararlanmasınız için günlük SPEK miktarınızın bulunması gerekmektedir. 

Günlük kazandığınız tutar 180,4 ₺ eşit ya da büyükse 1703 indirimi=180,4 *Gün sayısı* 0,375

Günlük tutar 180,4 ₺ küçük ise 1703 indirimi= Toplam 0,375 formülüyle hesaplanarak bulunur.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Nehirce.com.tr'ı kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat