Swot Analizi Nedir?

Swot Analizi; bir projede, ticari bir girişimde uygulanabileceği gibi kişiler kendileri için de Swot Analizi yapabilirler.

Swot Analizi; tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede, iç ve dış kaynaklardan oluşan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik 4 adımdan oluşmaktadır.

1. Adım Strenghts (Kuvvetli Taraflar): Güçlü olunan yanlar bu adımda değerlendirilir. Güçlü olunan yanları bulmak için; yetenekler, pazarlama ve finansal güçler, potansiyeller ve sektördeki deneyimler göz önüne alınır.

2. Adım Weaknesses (Zayıf Yanlar): Kuvvetsiz taraflar ise bu adımda değerlendirilir. Zayıf olunan yönler saptanırken; mali zorluklar, personel yetersizliği, pazardaki deneyim eksikliği değerlendirilir.

3. Adım Opportunities (Olanaklar): Bu adımda şirket ya da kişi için hangi olanakların mevcut olduğu saptanır. Faaliyet gösterilen alanla ilgili olarak başka bir alanda büyüme olanağı, kişisel ilişkilerin sağladığı güç ve mali destekler değerlendirilir.

4. Adım Threats (Tehlikeler): Bu adımda ise uzun vadede hangi tehlikelerle karşılaşılabileceği değerlendirilmelidir. Mali kriz olasılıkları, en iyi personeli kaybetme riski, müşterilerin rakip şirketlere yönelme ihtimali değerlendirilmelidir.

09.07.2021 tarihinde eklendi (2 yıl önce)
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Nehirce.com.tr'ı kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın. Kapat