Yeni Mezunlar İçin Özgeçmiş

Herhangi bir iş deneyimine sahip olmayan yeni mezun kişiler için kişisel yetenek ve isteklerin önemi büyüktür. İşverenlere çok iyi bir şekilde bu durumların ifade edilmesi içinde özgeçmişlerde bazı farklılıklar bulunmaktadır.

1.Niteliklerinizi Yazarak Başlayın

Özgeçmişlerde doğrudan hedeflerde bulunulması işverenler açısından pek önemli olmamaktadır. Bunun yerine elde edilen niteliklerin belirtilmesiyle adaylar arasında avantajlı bir konuma gelinmesini sağlanmaktadır. Eğitim ile ilgili bilgilerin beraberinde sahip olunan kişisel beceriler ifade edilmektedir. Çarpıcı birkaç cümle ile yeteneklerin belirtilmesi önemli olmaktadır.

2.Eğitim Durumu

İş deneyimi olmayan kişiler tarafından oluşturulan özgeçmişlerde eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bilhassa sadece fakülte ve bölüm değil, alınan dersler ve not ortalaması da kapsanmaktadır. Bilhassa yüksek bir not ile mezun olunması halinde mutlaka yazılması gereklidir.

3.Doğru Anlatım Önemi

Öğrencilik süreci boyunca yarı zamanlı veya geçici olarak ifade edilen çeşitli iş kollarında çalışılma ihtimali yüksektir. Özgeçmişlerde bu türlü hususlar yer alabilse de fazla detayın verilmesi anlamsız ve özentisiz olunmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda iş ahlakı çerçevesinde değerlendirildiğinde temiz bir özgeçmiş yazılması da güvenilirlik açısından belirleyici olmaktadır.

4.İşveren Gözüyle Özgeçmiş Yapımı

Her ne kadar iş arayan gözüyle yapılsa da işveren açısından da özgeçmişin değerlendirilmesi beraberinde birçok faydayı getirmektedir. İletişim bilgileri, kişisel bilgiler, beceriler, eğitim durumu gibi hususlar işveren için çok önemlidir. Bundan dolayı beceriler, sertifikalar ve tecrübeler bu açıdan yön gösterebilmektedir.

5.Özgeçmiş Uzunluğu Ve Formatı

Her ne kadar çok az bilgi olsa da ortalama bir özgeçmiş yazılması mümkündür. Çok uzun olması birçok riski de beraberinde getirmektedir. Yazı Tipi, Büyüklüğü gibi format özelindeki durumlar doğru olmasına da dikkat edilmelidir.