Personel Seçiminde Mülakatın Yeri

Personel Seçim Süreci Hakkında

İşe alınmak için başvuru yapan adaylar hakkında gerekli görülen bilgilerinin saptanmasıyla başlayan personel seçim süreci, adaylar arasından en uygun kişinin alınmasıyla sona ermektedir. Bu sürecin doğru ve verimli bir şekilde sürdürülmesi halinde isabetli bir tercih yapılmaktadır. Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren firmalar tarafından yapılan personel seçimlerinde uygun pozisyon özelinde tarama yapılarak mülakat verimi alınmaktadır.

Öncelikle:

Adaylar arasından tercih edilecek kişinin sahip olduğu özelliklerden öne çıkanlar tespit edilmektedir. İşe alına sebebinin ne olacağının dışında bilgi, beceri, deneyim ve kişilik özellikleri de kıyaslanma yoluyla ortaya çıkarılmaktadır. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu ayrıt edici özelliklerle birlikte aranan pozisyon için artı yön olabilecek unsurlarda belirtilmektedir. Bu kapsamda yapılması gerekli olan işlemin örtüşmeden ibaret olduğu bilinmektedir. Eğitim durumu, kişisel bilgileri veya iş tecrübesi açısından sahip olunan bilgiler sıralandıktan sonra tek bir havuzda toplama yapılmaktadır. Oluşturulan aday havuzu sonrasında seçim sürecine girilmektedir. “Kurum personel seçim politikası” ekseninde duyurular gerektiği gibi yapılmaktadır.

Duyusu Sonrasında:

Çeşitli nedenlerle başvuru yapan kişiler arasında ön eleme yapılmaktadır. Farklı gerekçelere bağlı olarak kişilerin elenmesi söz konusu olurken aynı zamanda alınacak pozisyon özelinde belirlenen niteliklerin olup olmadığına da bakılmaktadır. Aranan özelliklere sahip kişilerin uygun bulunmasıyla birlikte seçim çalışmalarına aktarılmaları sağlanmaktadır. Aranan özellikler özelinde yapılan neticeler sonucunda adayların önemli oranda elenmesi sağlanmaktadır.