Personel Seçiminde Mülakat Sürecinin Kullanım Sebepleri ve Sınırları

A. Mülakat Sürecinin Kullanım Sebepleri

Uygulama açısından kolay olmakla birlikte aynı zamanda adaylar arasında seçim yapılabilmesinde çok yönlü bir araştırma imkânı vermesi de ifade edilmektedir. Personel seçiminde gerek eğitim durumu, kişisel bilgiler gerekse iş deneyimi hakkında yüz yüze uygulanabilir olmasından dolayı tercih edilmektedir. Çok daha samimi olunmasıyla birlikte adayın iş ve ortam hakkındaki görüşleri de anında alınabilmektedir. Adaylar arasında çeşitli alanlarda karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

Mülakat sayesinde adayların tamamı hakkında bilgi sahibi olunabildiği gibi kurum hakkında da detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Gerek kişinin gerekse kurumsal anlamda sosyal çevrenin genişlemesi mülakatlarla kazanılabilmektedir.

B.     Mülakat Sürecinin Sınırları

Çeşitli iş kollarında hizmet sağlayan firmalar tarafından farklı statü ve görevlendirmeler için yapılan mülakatlarda çeşitli hususlar hakkında bilgiler alınmaktadır. Bu bilgilerin alınması özelinde bulunan sınırlarda yer almaktadır. Mülakat sınırlarını ortaya koyan maddeler arasında;

Adayların sahip olduğu özellikler,

Mülakat komisyonunda bulunan kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler,

Mülakat komisyonunda bulunan kişilerin eğitimleri,

Gerek mülakat öncesinde gerekse mülakat esnasında kullanılan farklı testlerin geçerliliği ve güvenilirliği gelmektedir.

Yapılan mülakatın ortaya çıkardığı veriler önemli olurken neyin öğrenildiği ve ölçtüğü ile nasıl ölçüldüğü tespit edilmektedir. Önemli oranda yanlışsız bilgi sunan mülakatlar neticesinde çok hızlı ve isabetli seçimlerin yapılmasıyla verimli adayların işe alınması sağlanmaktadır. Bununla birlikte çift yönlü olduğu da unutulmamalıdır. Kişiye uygun iş seçimlerinde de mülakatların önemi bulunmaktadır.

Kısacası, personel seçiminde önemli olan mülakatın ne ölçemediği değil, neyi ölçebildiği ve nasıl ölçtüğünün iyi tespit edilmesidir.