Özgeçmiş ve Ön Mektup Hazırlama

1. Ön Mektupsuz Özgeçmiş Gönderilmez

Özgeçmiş hiçbir zaman ön mektupsuz gönderilmez ve ön mektup özgeçmiş kadar önemlidir.
Ön mektubun işlevi ikilidir: Ekte bulunan özgeçmiş yazınıza ilgi çekmek ve bir görüşmeye çağırılmanıza katkıda bulunmak.
Yapılan yaygın hatalardan bir tanesi, özgeçmiş ile ön mektubu birbirine karıştırmaktır. Bazı adaylar ön mektuba yazacakları şeyleri özgeçmişin ilk bölümlerine yazıyorlar. Bunu yapmak, hem ön mektubun hem de özgeçmişin etkisini azaltmış olur.

2. Ön Mektubun Hitap Bölümü

En zor işlerden biri budur. Bir ilana cevap veriyorsanız ve ilanda özgeçmişinizi yollayacağınız kişinin adı verildi ise işiniz kolaydır. Mektuba örneğin ‘’ Sayın Mehmet Sevinç’’ diye başlarsınız. İlana cevap vermiyor ama bir iş olasılığını araştırmak için yazıyor ve kime yollayacağınızı biliyorsanız yine problem yoktur.
Ama genellikle durum böyle değildir ve mektubunuza, ‘’Sayın İlgili ‘’, Sayın Pazarlama Müdürü, ‘’ Sayın Genel Müdür’’, ‘’Sayın Baylar’’, ‘’To Whom ıt May Concern,’’ ‘’Dear Sirs’’, ‘’ Dear Sir/ Madame’’ gibi ve kişisel olmayan hitaplarla başlamak zorunda kalırsınız. Mümkün olduğu kadar, hitap edeceğiniz kişinin ismini öğrenmeye çalışırsanız sizin için işler kolaylaşacaktır. Böyle bir olanağınız yoksa genel ifadeler yazmaktan başka yapacak bir şey yoktur.

3.Ön Mektup İçeriği

İlk sunuş cümlesi çok önemlidir ve okuyucuda ilgi uyandırmalıdır. Burada hangi işe başvurduğunuzu ve neden o işle ilgilendiğinizi anlatın. Daha sonra işe uygun yetkinlikleriniz olduğunu belirtin. Bunun için bir paragrafı da eğitiminize ayırabilirsiniz. En sonda ise işi istediğinizi belirtin ve bir görüşme talep edin.
Mektubun sonunda sizin onu haftaya arayacağınızı söyleyin, böylece yöneticiyi bir işten kurtarmış olursunuz.

4.Ön Mektubun Biçimi

Ön mektup ile özgeçmişin kağıtları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Mektup kısa olmalıdır. Paragraflar 3-6 satır arasında olmalıdır, mektup hızla okunmaya uygun olmalıdır. Paragrafın ilk satırları en önemli yerlerdir. Mektubu yazdıktan sonra sadece ilk satırları okuyun ve etkili olup olmadığını analiz edin.
Adınız ve adresiniz mektupta olmalıdır. Mektup en fazla bir sayfa olmalı ve geniş marjları olmalıdır. Mektup mutlaka orijinal olmalı, fotokopi olmamalı, mürekkeple imzalanmış olmalıdır.

5.Hatalı ve Doğru Mektup Örnekleri

Hatalı Giriş Bölümü-Net Olmayan, Pasif İfade
‘’ İlişikte bulunabileceğiniz bir fotoğraf ile İngilizce özgeçmiş örneğiyle, firmanızda görev alma isteği üzerine başvuru yapmaktayım.’’
Hatalı Giriş Bölümü-İlgi Uyandırmayan, Sıradan İfade
’ Firmanızda satış şefi olarak görev almak istiyorum. Fotoğraflı özgeçmişim ekte sunulmuştur.’’
‘’ Enclosed please find my Resume, Wich gives full details of my educational background and career to date.’’
Hatalı Orta Bölüm-Abartılı Ve Kitabi İfade
‘’ Firmanızda Ürün Müdür Asistanı gibi bir pozisyonla başlayarak okulda kazandığım ileri seviyede teorik bilgi ve kulüp çalışmalarının verdiği pratik tecrübeyi daha da güçlendirmek, yaratıcılığımı kullanmak ve firmanıza maksimum faydayı sağlamak istiyorum.’’
‘’ My greatest ambition is that you grant me the honor and pleasure of being appointed as a sales Manager in your company,…’’
Hatalı Orta Bölüm-Firma Hakkında Bilgi Eksikliği
(Başvurulan firma dünya çapında bir marka olduğu iddiasındadır.)
‘’ Bundan sonraki çalışma hayatımı firmanız gibi Türkiye çapında başarılı olan bir firmada yönetici olarak sürdürmek istiyorum.’’
Hatalı Son Bölüm- Normal olmayan ve Pasif İfade
‘’Niteliklerimi ve amaçlarımı daha ayrıntılı öğrenmek istediğinizde, özgeçmiş örneğindeki yazılı adres ve telefondan kontak kurulmak isterim.’’
Hatalı Son Bölüm –Gereksiz Açıklama ve pasif İfade
‘’3 Eylül tarihinde sağ ayak bileğimde bir kırık meydana geldiğinden şahsen müracaat edemedim. Ancak başvuru için gecikmediğimi umuyorum…’’
Hatalı Son Bölüm – Sıradan İfade
‘’ Özgeçmişim bir adet fotoğrafımla birlikte ilişikte olup, başvurumu dikkate almanızı saygılarımla rica ederim.’’
‘’Görüşmek için bir fırsat vereceğinizi ümit eder, saygılarımın kabulünü arz ederim.’’
Doğru Giriş Bölümü- İlgi Çekici ve Kendine Güvenen İfadeler
‘’ İlanınızdaki Personel Yöneticisi pozisyonu ile ilgileniyorum. Çünkü firmanızın personele verdiği önemi biliyor ve böyle bir ortamda yöneticilik yapmanın yararına inanıyorum.’’
‘’If you are lookingfor a young, spirited, eager, and interested Chemical Engineer, I am for you.’’
‘’ I am the new kid in the advertising sector. I may look strange but I tink you ‘ re going to like me. Here’ s why…’’
Doğru Orta Bölüm- Sıradan Olmayan, Dikkat Çekici ve Güvenli İfadeler
‘’ Alman lisesi, İşletme Bölümü’nde lisans ve yüksek ve lisans, yayımlanmış bir kitap ( Uluslararası Ticaret ), 8 yıl yönetim tecrübesi, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce, 36 yaş ve işe uygun kişilik özellikleri.’’
‘’ I am certain my international background and experience will make a positive contribution to your company.’’
Doğru Son Bölüm- Net ve Kendine Güvenen İfadeler
‘’ Türk moda endüstrisinin dinamik isimlerinden biri olarak kuruluşunuzda kariyer yapmakla ilgileniyor ve bu konu ile ilgili cevabınızı bekliyorum.’’
‘’ Enclosed you will find my resume. I will give you a phone call on September 25, in order to arrange a time to meet. In the meanwhile if you have any questions you may call 112 12 12 and leave a massage. I am looking forward to meeting you in person.’’