Mülakat Uygulama Alanları

Mülakat; çift taraflı olmakla birlikte belirlenen sonuca ulaşılmasında veya istenen özelliklere sahip adayın bulunması için yapılan konuşmalardır. Bununla birlikte farklı isteklere göre de tercihlerde mülakat yöntemi kullanılmaktadır. Sadece iş alımlarında değil, terfi ya da görev verilişlerinde de mülakat yöntemiyle eleme yapılmaktadır. Mülakat özelinde değerlendirme yapılması halinde;

Çeşitli alanlardaki terfi uygulamaları,

Başarı değerlendirme çalışmaları ortaya çıkarılabilmektedir. Bunun dışında

Sorunları çözebilmek,

İşten ayrılan çalışanların sahip oldukları psikolojik etkenlerin tespit edilmesi için mülakat verimli bir aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Personel Seçiminde Mülakat

Çeşitli sınav ve ölçümlerin dışında adaylar arasında tercihte bulunabilmesi için mülakat yapılmaktadır. Mülakat yapan kişi,

Aday İşi Yapabilir Mi?

Kurumda kendisine tekli edilecek işi yapmak ister mi?

Bu iş için adayın diğer rakiplerine göre başarı derecesi ne olmalı? Gibi sorular sormaktadır. Bu sorular ışığında ortaya konan mülakatta adayın eğitim durumu, iş deneyimi ve iş kolu hakkında sahip olduğu bilgiler özelinde değerlendirme yapılmaktadır.

Terfi Mülakatı

Kurumda çalışmaya devam etmekle birlikte çeşitli gerekçelerle yükselme alabilecek kişiler arasında bir seçim yapılmasında da mülakat yöntemi kullanılmaktadır. Mülakat yapan kişiler genel itibariyle amirler sınıfından seçilirken terfi mülakatlarında uzmanlık durumu önemli bir yer tutmaktadır. Genel özelliklerin tartışılmasından ziyade kendisini ispatlamış kişiler arasından bir seçim yapılmaktadır.

Özel Amaçlı Mülakatlar

Belirli bir projenin ortaya çıkarılması veya geliştirilmesi için özel mülakatlar yapılırken kişiler arasındaki sorunlar çözümü, kurum dışı bilgi kazanımı ya da personel politikasına ilişkin bilgiler içinde mülakatlar yapılmaktadır.