Mülakat Kavramı

Mülakat Kavramı; belirli bir amaca yönelik olarak, birden fazla kişi arasında gerçekleştirilen görüşmedir. İşletme yönetiminde bir analiz ve değerlendirme tekniği olan mülakattan söz edebilmek için öncelikle yapılan görüşmenin bir amaca yönelik olması gerekmektedir. Mülakat, personel seçiminde adayların belirli özelliklerinin saptanması için yapılan görüşmedir. Mülakat, bazen sorun çözmede kullanılan sistemli bir görüşme, bazen de karşılıklı fikir geliştirmeye dönük olarak yapılan bilgi ve görüş alışverişidir.

Sahip olunan istekler doğrultusunda ortaya çıkmakla birlikte belirli bir hedef doğrultusunda birden fazla kişiyle yapılan görüşme olarak tanımlanan mülakat, farklı şekillerde ve yöntemlerde olabilmektedir. Bilhassa işletme yönetimi ekseninde değerlendirilmesi durumunda analiz ve değerlendirme tekniklerinin görülmesi muhtemeldir.

Personel seçimlerinde sıklıkla kullanılmasının yanı sıra sorunların nedenlerinin araştırılması veya sorun çözme amacıyla da mülakat tekniği kullanılmaktadır. Fikir geliştirmeye yönelik çeşitli bilgi ve görüş alışverişlerinde de en sık kullanılan yöntemler arasında gelmektedir. Farklı gerekçelerle kullanılsa da belirli bir amaca yönelik olması ortak olan mülakatların sonucunda bir durum elde edilmektedir. Olumlu ya da olumsuz olması sonucu değiştirmemekle birlikte çeşitli verilerin sunulmasıyla mülakat kazanımı ortaya çıkmaktadır.

Mülakat Uygulamaları

Personel seçimi için birçok farklı aday arasında doğru tercih yapılabilmesini sağlamaktadır.

Kurum içinde çalışmaya devam eden personeller arasından terfi için en uygun olanı da mülakat yoluyla tespit edilmektedir. Bu işlem için kişisel bilgilerden ziyade amirlerden oluşan mülakat yapan kişilerin daha çok uzmanlık özelinde değerlendirmeler yapması gerekli olmaktadır.

Mülakat Kavramına Dair Unsurlar

Çeşitli farklılıklara sahip bir şekilde yapımı devam eden mülakatlarda olması gerekli olan birçok detay bulunmaktadır. Verilerin çok iyi değerlendirilmesi için gerekli olan bu unsurların tam olarak sağlanmaması halinde ise isabetli mülakat yapımı zorlaşabilmektedir.
Amaç, ve planlı bir çalışma dışında yüz yüze ikili ilişki mülakatın önemli parçaları arasındadır.
Soru ve cevap şeklinde yapılan mülakatlarda öznel ve nesnel bilgiler ortaya çıkabilmektedir. Rol Ayrımı, Değişken Roller, İkili İlişki gibi unsurlarda olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.